Schiessplan

Schiessplan

Stichangebot Gewehr 300m

Stich: Kategorie: Schusszahl: Scheibe:
Übungskehr A/D/E 5 EF A10
Verein A/D/E 6 EF / 4 SF A10
Kunst (Gruppe) A/D/E 5 EF A100
Militär A/D/E 4 EF A100
Auszahlung A/D/E 6 EF A10
Serie A/D/E 6 SF A10
Appenzeller A/D/E 3 EF / 3 SF A10
Kranz A/D/E 6 EF A10
Ehrengaben A/D/E 3 EF A100
Veteran A/D/E 5 EF A100
Nachwuchs A/E 5 EF / 3 SF A10
Nachdoppel A/D/E 2 EF A100
       
Meisterschaft 3 Stellung A 60 EF A10
Meisterschaft 2 Stellung A/D/E 60 EF A10
Meisterschaft liegend A/D/E 60 EF A10
       
Vereinskonkurrenz      
Gruppenwettkampf A/D/E    
Festsieger-Konkurrenz A/D/E    
Festsieger-Konkurrenz Nachwuchs    
       
Eröffnungsschiessen A/D/E 30 SF A10
       

Stichangebot Gewehr 50m

Stich: Schusszahl: Scheibe:
Übungskehr 5 EF 10
Verein 10 EF 10
Mannschaft 4 EF / 2x 3 SF 10
Gruppe 6 EF 100
Kunst 6 EF 100
Auszahlung 4 EF / 2x 3 SF 10
Appenzeller 6 EF 10
Kranz 6 EF 10
Ehrengaben 5 EF 100
Veteran 6 EF 100
Nachwuchs 6 EF 100
Nachdoppel 2 EF 100
     
Meisterschaft 3 Stellung 60 EF 10
Meisterschaft 2 Stellung 60 EF 10
Meisterschaft liegend 60 EF 10
     
Vereinskonkurrenz    
Gruppenwettkampf    
Mannschaft    
Festsieger-Konkurrenz Aktive  
Festsieger-Konkurrenz Nachwuchs  
     

Stichangebot Pistole 50m

Stich: Kategorie: Schusszahl: Scheibe:
Übungskehr A/B/C 5 EF P10
Verein A/B/C 10 EF P10
Militär (Gruppe) B/C 4 EF / 4 SF P10
Kunst A/B/C 5 EF P100
Auszahlung A/B/C 6 EF P10
Serie B/C 2x 3 SF P10
Appenzeller B/C 5 EF / 3 SF P10
Kranz B/C 3 EF / 3 SF P10
Ehrengaben A/B/C 3 EF P100
Veteran A/B/C 5 EF P100
Nachdoppel A/B/C 2 EF P100
       
Meisterschaft A A RSpS PP10
Meisterschaft B B/C RSpS P10
       
Vereinskonkurrenz      
Gruppenwettkampf B/C    
Festsieger-Konkurrenz      
       

Stichangebot Pistole 25m

Stich: Kategorie: Schusszahl: Scheibe:
Übungskehr D/E 5 EF beide
Verein D/E 3x5 SF ISSF
Standard (Gruppe) D/E 10 EF PP10
Duell D/E 2x 5 SF (3/7) ISSF
Serie D/E 2x 5 SF ISSF
Appenzeller D/E 2x 5 SF ISSF
Nachwuchs D/E 2x 5 SF ISSF
       
Meisterschaft C D/E RSpS  
       
Vereinskonkurrenz      
Gruppenwettkampf D/E    
Festsieger-Konkurrenz Aktive    
Festsieger-Konkurrenz Nachwuchs